PDA

View Full Version : Hướng dẫn game 1. [Hướng dẫn] Công thành chiến
 2. [Hướng dẫn] Hoạt động Liên đấu
 3. [Hướng dẫn] Hoạt động Tín sứ cao cấp
 4. [Hướng dẫn] Thống kê các hoạt động trong game
 5. [Hướng dẫn] Chỉnh chế độ 16 bit windows 7 và 8
 6. [Hướng dẫn] Chi tiết về auto trong game
 7. [Hướng dẫn] Những điều cần biết khi tham gia game để phòng tránh lừa đảo
 8. [Hướng dẫn] Trang bị huyền tinh (đồ tím)
 9. [Hướng dẫn] Thiếu lâm
 10. [Hướng dẫn] Thiên vương
 11. [Hướng dẫn] Đường môn
 12. [Hướng dẫn] Ngũ độc
 13. [Hướng dẫn] Nga my
 14. [Hướng dẫn] Thuý yên
 15. [Hướng dẫn] Cái bang
 16. [Hướng dẫn] Thiên nhẫn
 17. [Hướng dẫn] Võ đang
 18. [Hướng dẫn] Côn lôn
 19. [Hướng dẫn] Hệ thống ngũ hành
 20. [Hướng dẫn] Tọa độ 3 loại khoáng thạch khi làm nv dã tẩu
 21. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ hoàng kim
 22. [Hướng dẫn] Minigame Trò chơi thách đấu
 23. [Hướng dẫn] Đổi tên nhân vật
 24. [Hướng dẫn] Thêm nhạc nền Võ Lâm vào game
 25. [Hướng dẫn] Hoạt động Hoa Đăng
 26. [Hướng dẫn] Tân thủ phiên bản Sơn Hà Xã Tắc - Công Thành Chiến
 27. [Hướng dẫn] Tân thủ máy chủ Châu Giang
 28. [Hướng dẫn] Vào game khi bị báo "Hệ thống đang bận..." cho người chơi bị kẹt
 29. [Hướng dẫn] Cách nhận vòng sáng TOP Tống Kim
 30. [Hướng dẫn] Cách đổi thẻ cào không bị mất phần thưởng Tân Thủ
 31. [Hướng dẫn] Đại Hội Võ Lâm
 32. [Hướng dẫn] Thiên Bảo Khố (Tín Sứ)
 33. [Hướng dẫn] Thêm nhạc nền Võ Lâm vào game
 34. [Hướng dẫn] Boss Hoàng Kim
 35. [Hướng dẫn] Thông Thương
 36. [Hướng dẫn] Auto InGame
 37. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ Hoàng Kim (Long Ngũ)
 38. [Hướng dẫn] Thời gian hoạt động
 39. [Hướng dẫn] Viêm Đế
 40. [Hướng dẫn] Cài và tải game vlnt
 41. Trang bị Huyền Tinh
 42. Đêm Huy Hoàng
 43. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ Tân thủ thôn
 44. [Hướng dẫn] Hoạt động Hoa Đăng
 45. [Hướng dẫn] Cách chơi Đấu Đổ Thuật
 46. [Hướng dẫn] Vận tiêu Long Môn
 47. [PB SHXT] Hướng dẫn tải & cài đặt game
 48. [PB CTC] Hướng dẫn tải & cài đặt game
 49. [Hướng dẫn] Hướng dẫn tham gia Công Bình Tử
 50. [Hướng dẫn] Cách tham gia Liên Đấu
 51. [Hướng dẫn] Bảo mật tài khoản một cách an toàn
 52. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ Thế Giới
 53. [Hướng dẫn] Cách tham gia Nguyệt Ca Đảo
 54. [Hướng dẫn] Cách tham gia Xuân Phong Đảo liên server
 55. [Hướng dẫn] Trang bị Huyền Tinh
 56. [Hướng dẫn] Tham gia Phong Lăng Độ
 57. [Hướng dẫn] Nâng cấp trang bị Hoàn Mỹ - Cực Phẩm phiên bản SHXT
 58. [Hướng dẫn] Tham gia Vượt Ải
 59. [Hướng dẫn] Nâng cấp trang bị Hoàn Mỹ - Cực Phẩm phiên bản CTC
 60. [Hướng dẫn] Kiếm điểm Danh Vọng hằng ngày
 61. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ Sát Thủ
 62. [Hướng dẫn] Tải game đúng cách đủ file và không bị lỗi
 63. [Hướng dẫn] Cách tham gia Vi Sơn Đảo
 64. [Hướng dẫn] Vận Lương
 65. [Hướng dẫn] Nhiệm vụ hàng ngày Ngạo Vân Tông
 66. [CTC] Tân thủ máy chủ Triết Giang
 67. Chuỗi nhiệm vụ Như Lai Thần Chưởng
 68. [Hướng dẫn] Tinh luyện Hoàng Kim Thần Binh
 69. [Hướng dẫn] Khu vực Bang Hội
 70. [SHXT] Tân thủ máy chủ Dược Sơn
 71. [Hướng dẫn] Nhận VIP trong game
 72. [Hướng dẫn] Giftcode Tân Thủ SHXT - CTC
 73. [Hướng dẫn] Chi tiết cho người chơi mới của VLNT
 74. [Hướng dẫn] Hướng dẫn tân thủ máy chủ mới
 75. [Hướng dẫn] Hướng dẫn tân thủ Phật Sơn
 76. [Hướng dẫn] Hướng dẫn tân thủ Thiên Sơn
 77. [Hướng dẫn] Bản đồ luyện công
 78. [Hướng dẫn] Tân thủ máy chủ Cổ Sơn
 79. [Hướng dẫn] Tham gia Bầu Cua
 80. Tính năng OTP mới