PDA

View Full Version : Giải đấu  1. [Tứ Đại Hùng Bang] Danh sách bang hội thi đấu (mùa 1)
  2. [Tứ Đại Hùng Bang] Báo danh thành viên bang hội tham gia thi đấu (mùa 1)
  3. [Tứ Đại Hùng Bang] Lịch thi đấu chính thức (mùa 1)
  4. Chính thức cho thử nghiệm máy chủ đấu trường
  5. [Tứ Đại Hùng Bang] Bắt đầu phát thưởng giải đấu (mùa 1)
  6. [Liên Đấu Server] Thể lệ phiên bản SHXT
  7. [Liên Đấu Server] Thể lệ phiên bản CTC
  8. [Tứ Đại Hùng Bang] Danh sách bang hội và lịch thi đấu (mùa 2)
  9. [Liên Đấu Server] [SHXT] Danh sách thi đấu đợt 1 (tháng 1)