Cần mua gấp dây chuyền AB 16 17 tại sv My Sơn = VND gd trực típ SG
090 8952 103 Cường 22t