Chào các bạn,

Như tiêu đề bài viết, mình xin được thông báo đến các bạn là thời gian tính Tân Thủ của Ngạo Tuyết Lệnh ở trang: Ngạo Tuyết Lệnh là thời gian tính chung chung của các máy chủ ở phiên bản SHXT lẫn CTC. Nên mình sẽ viết thời gian chính xác của các máy chủ ở bên dưới.


Máy chủ My Sơn (SHXT): Tạo nhân vật sau 08h30 ngày 10-01/2017
Máy chủ Hắc Sơn (SHXT): Tạo nhân vật sau 08h30 ngày 01/06/2017.
Máy chủ Hỏa Sơn (CTC): Tạo nhân vật sau 08h30 ngày 05/06/2017.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ!