THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PHẦN THƯỞNG CỦA BOSS SERVER


*** Đấu giá tại NPC Quan nhắc nhở (182/203) thành Lâm An.

*** Áp dụng: CTC Hỏa Sơn, Trường Giang. Vì phần thưởng đấu giá bên CTC Hỏa Sơn nên các bạn ở máy chủ kia vui lòng tạo nhân vật cùng tài khoản đang chơi vào máy chủ Hỏa Sơn để đấu giá, nếu các game thủ ở máy chủ Trường Giang có đấu giá thất bại sẽ đc hoàn trả số Kim Nguyên Bảo về máy chủ chính như lúc vừa nạp (chỉ áp dụng cho những bạn nạp thẻ trong thời gian đấu giá, lý do đọc ở dưới phần lưu ý).


Lưu ý:
  • Chấp nhận toàn bộ Kim Nguyên Bảo nạp hoặc có sẵn do tích lũy từ trước.
  • Người chơi ở Trường Giang chỉ được hỗ trợ trả KNB khi đấu giá thất bại về máy chủ nếu KNB đấu giá từ nạp thẻ (để tránh tình trạng các người chơi có ý đồ xấu mang KNB qua Trường Giang)

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!