Đấu giá trang bị nhận được từ Độc Cô Thiên Phong
Thời gian đấu giá: 19h ngày 16/01/2018 đến 19h ngày 17/01/2018
Vật phẩm đấu giá: Cập Phong Tam Thanh Phù & Thiên Quan Định Tâm Ngưng Thần Phù.


Lưu ý:
  • Đấu giá tại NPC Quan nhắc nhở vị trí 182/203 thành Lâm An.
  • Các game thủ ở máy chủ Tam Sơn và Lâm Sơn vui lòng qua máy chủ Đấu Trường để đấu giá.
  • Nếu game thủ nào có nạp thẻ để đấu giá trong thời gian diễn ra đấu giá, nếu có thất bại thì sẽ đc hoàn trả lại số knb như vừa lúc mới nạp vào.