Cập nhật thêm tính năng của phiên bản Hoàng Kim Thần Binh


Các tính năng được thay đổi và cập nhật mới bao gồm:
  • Cập nhật cửa hàng Chiến mã cấp 80 (có hạn) bằng tiền vạn ở NPC Thẩm Câu.
  • Cập nhật cửa hàng đồng giá bằng tiền vạn (bán các vật phẩm cần thiết: THP, TĐP, TTL, v.v...)
  • Tham gia Tống Kim đạt trên xxx điểm tích lũy sẽ nhận được Tống Kim Bảo vật (mở ra may mắn sẽ được 1-6 viên Thủy Tinh)
  • Để tính năng Tống Kim thêm phần hấp dẫn, khi tham gia sẽ ẩn tên toàn bộ người chơi
  • Ẩn tên người chơi khi tham gia Đại Hội Võ Lâm.
  • Do Thủy tinh có thể kiếm được dễ dàng thông qua Tống Kim nên toàn bộ tính năng yêu cầu TT sẽ nhân đôi lên (VD: Tinh luyện Đồ phổ cần: 3 viên TT + 1 THBT, bây giờ sẽ cần: 6 viên TT + 2 THBT)
  • Đổi Vàng ra Kim Nguyên Bảo theo tỉ giá mới 110:1 (110 vàng = 1 Kim Nguyên Bảo)
  • Thay đổi hệ thống hỗ trợ khách hàng trên website bằng hệ thống tin nhắn ở fanpage.
  • Và một số thay đổi lớn nhỏ khác.
Những tính năng mới sẽ được cập nhật vào ngày mai (tức sau bảo trì 08h30 ngày 21/02)