THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN MÁY CHỦ

☯️ Giới hạn khi chuyển máy chủ
⚛️ Trang bị, vật phẩm:
- Chỉ được mang theo: ngựa, mặt nạ, trang bị xanh, tím, Hoàng Kim Nhu Tình, Hiệp Cốt, An Bang, Định Quốc, Thần Binh.
- Không được mang theo: trang bị Hoàng Kim Môn Phái, cặp nhẫn Vô Danh, Tuệ Thanh, Thượng Phương.
- Tối đa mang theo đồ Tím mỗi loại 2 món (VD: 2 áo, 2 nón, 2 giày, 2 vũ khí, 2 bao tay, 2 thắt lưng).
- Tối đa mang theo 3 đồ phổ Hoàng Kim mỗi phái (VD: 3 đp Côn Lôn, 3 đp Nga My,...).
- Tối đa mang theo 50 viên Cực Phẩm Hồn Thạch và 50 viên Hoàn Mỹ Hồn Thạch.
- Tối đa mang theo 3 viên Hoàng Kim Thạch.

⚛️ Nhân vật:
- Ngân lượng: đối đa 20.000 vạn
- Vàng: tối đa 5000 (tính cả Kim Nguyên Bảo)
- Tinh lực: tối đa 40.000 điểm

☯️ Yêu cầu khi chuyển máy chủ
- Tháo toàn bộ bộ trang bị đang mặc (F3)
- Chỉ được mang theo hành trang (F4). Rương chứa đồ, rương mở rộng, hành trang mở rộng không thể mang theo.
- Đẳng cấp tối đa không được cao hơn TOP 50 ở máy chủ nguồn (TOP 50 ở Tam Sơn: 194, ở Lâm Sơn: 174).

☯️ Phí và thời gian chuyển
✡️ Phí: 20 Kim Nguyên Bảo ở máy chủ nguồn (VD: nhân vật ở TS chuyển qua LS thì sẽ lấy 20 KNB ở TS).
✡️ Mỗi tháng có 2 đợt chuyển vào ngày 1 và 16. Mỗi đợt chỉ nhận tối đa 10 nhân vật, quá số lượng này sẽ không nhận thêm. Danh sách nhân vật chuyển máy chủ từng đợt sẽ được thông báo ở trang chủ và fanpage.
✡️ Tam Sơn và Lâm Sơn sẽ được chuyển 2 chiều, riêng Dược Sơn chỉ được 1 chiều (nghĩa là Dược Sơn được chuyển qua Tam Sơn và Lâm Sơn nhưng 2 server kia không thể chuyển qua Dược Sơn).