Tên trang bị Giá tinh lực
Vô Danh Giới Chỉ - Chỉ Hoàn - 200.000 (2 lần đầu tiên)
- 300.000 (lần thứ 3 trở đi)
Tuệ Thanh - Duyên Quân - 300.000 (lần mua đầu)
- 450.000 (lần thứ 2 trở đi)
Thượng Phương - Trấn Nhạc - Tạm thời ngưng bán

Lưu ý: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cho BQT để được trợ giúp.