Để giúp quý nhân sĩ có thêm động lực, Nhà Sưu tầm bảo vật quyết định thưởng lớn cho vị anh hùng nào thu thập đủ bộ sưu tập Cửu Đại Chân Kinh đầu tiên, phần thưởng chỉ có một nên các vị anh hùng hào hiệp hãy nhanh chóng tìm kiếm các mảnh "Bản đồ thần bí" để có thêm manh mối về các bảo vật.

Hoàng Kim Thạch là một loại thạch quý hiếm, dùng để chế tạo các loại vũ khí có uy lực khủng khiếp, làm chấn động cả thiên hạ, những món vũ khí chứa đầy sát khí mà chốn võ lâm ai cũng phải khiếp sợ. Ai sẽ là chủ sở hữu của viên linh thạch quý giá này đây ?

Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ của VLNT.

Lưu ý:
  • Giới thiệu tính năng cụm 1: Truy tìm Kho Báu
  • Giới thiệu tính năng cụm 2: Truy tìm Kho Báu
  • Chỉ duy nhất người đầu tiên thu thập đủ bộ sưu tập mới được thưởng.