Cập nhật tính năng Đấu Giá (Trong server)


Thời gian dự kiến: Sau bảo trì ngày 08/11/18.
Máy chủ: Tất cả máy chủ của VLNT.
* Vì BQT thử nghiệm tính năng nên Thiên Sơn đã được cập nhật vào sáng hôm nay, tất cả các máy chủ còn lại sẽ được cập nhật vào thời gian đã thông báo trên. Vui lòng tải patch mới nhất để thấy cập nhật.

Một số hình ảnh và NPC có liên quan


Tọa độ 212/194 Biện Kinh trung tâm.


Các tính năng của NPC Quản lý Đấu Giá.


Khu đấu giá trang bị/vật ph.


Danh sách các trang bị/vật phẩm đang được đấu giá.


Dòng thông báo khi các bạn bỏ giá hoặc mua ngay.


Các lưu ý liên quan đến Đấu giá
- Mỗi nhân vật chỉ được ký gửi và đấu giá duy nhất 1 trang bị/vật phẩm.
- Khi đấu giá bằng Ngân Phiếu sẽ có tính phí (cứ 50 Ngân Phiếu sẽ thu phí 1 Ngân Phiếu, VD: trang bị bán được 150 Ngân Phiếu sẽ thu 4 Ngân Phiếu), tiền vạn không thu phí.
- Sau khi hết thời gian hãy đến NPC Quản lý Đấu giá để trả số tiền còn lại và lấy trang bị/vật phẩm đấu giá thành công.
- Nếu hết thời gian đấu giá quá lâu, người chơi đấu giá thành công không lấy thì chủ phiên đấu giá sẽ nhận lại trang bị/vật phẩm, kèm theo toàn bộ số tiền người chơi đấu giá thành công đã bỏ ra. VD: nếu người chơi A đã bỏ ra 10 Ngân Phiếu để mua cây kiếm của người chơi B, nếu người chơi A đấu giá thành công mà không lấy trang bị, thì kiếm và 10 Ngân Phiếu sẽ thuộc về người chơi A.