Không cần phải chạy bộ từ bản đồ này qua bản đồ kia nữa, BQT đã thêm sẵn chức năng đến nơi luyện công tại NPC Xa Phu ở thành thị lẫn thôn trang.

Bản đồ được chia theo mốc cấp độ khác nhau
 • Cấp 10 đến 30 (có 4 bản đồ):
  1. Hoa Sơn.
  2. Kiếm Các Tây Bắc.
  3. Kiếm Các Tây Nam
  4. Vũ Lăng Sơn.

 • Cấp 30 đến 50 (có 4 bản đồ):
  1. Thục Cương Sơn.
  2. Phục Ngưu Sơn Đông.
  3. Phục Ngưu Sơn Tây.
  4. Hoàng Hà Nguyên Đầu.

 • Cấp 50 đến 70 (có 5 bản đồ):
  1. Lưu Tiên động tầng 1.
  2. Ác bá địa đạo.
  3. Trường Giang Nguyên Đầu.
  4. Hoành Sơn Phái.
  5. Vũ Di Sơn.

 • Cấp 70 đến 90 (có 6 bản đồ):
  1. Lâm Du Quan.
  2. Lão Hổ Động.
  3. Sa mạc địa biểu.
  4. Chân núi Trường Bạch.
  5. Điểm Thương Động tầng 1.
  6. Điểm Thương Động tầng 2.

 • Cấp 90 trở lên (có 12 bản đồ):
  1. Phong Lăng độ.
  2. Mạc Cao Quật.
  3. Trường Bạch sơn Nam.
  4. Trường Bạch sơn Bắc.
  5. Khoảng Lang động.
  6. Sa Mạc 1.
  7. Sa Mạc 2.
  8. Sa Mạc 3.
  9. Cán Viên động.
  10. Tiến Cúc động.
  11. Long Nhãn Động.
  12. Phụng Nhãn Động.

 • Bãi luyện công cấp 10 trở lên, đi bằng Xa Phu ở thôn trấn.
 • Bãi luyện công cấp 60 trở lên, đi bằng Xa Phu ở thành thị.
 • Bãi luyện công cấp 90 trở lên, có thể đi thêm bằng Thần Hành Phù.