Mọi người cảnh giác tên này, mình vừa bị nó lừa mất hết đồ đạc.
Link profile của nó
https://www.facebook.com/shxtvlngaotuyet