Thời gian & điều kiện tham gia


  • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (xem thêm tại thống kê thời gian hoạt động)
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 80 trở lên
  • Vị trí xuất hiện: Giang Tân Thôn, Lâm An hoặc Đại Lý
Hướng dẫn tham gia


  • Đến thời gian xuất hiện, người chơi hãy đến vị trí có thông báo trên tần số hệ thống để tìm Hoa Đăng để đối thoại xin trả lời câu hỏi.
  • Nếu trả lời đúng bạn sẽ nhận được phần thưởng, trả lời sai sẽ không nhận được gì. Trong trường hợp cả 2 nhân vật cùng đối thoại với Hoa Đăng thì ai trả lời đúng sẽ tính phần thưởng cho người đó.

Hoa Đăng xuất hiện

Phần thưởng khi trả lời đúng

  • Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ được ngẫu nhiên điểm kinh nghiệm và nếu may mắn hơn bạn sẽ nhận được 1 điểm uy danh hoặc 20 phút Tiên Thảo Lộ (nhân đôi, nhân ba hoặc nhân bốn).

Một số lưu ý khi tham gia


  • Mỗi nhân vật chỉ được trả lời tối đa 6 câu hỏi/ngày dù đúng hay sai.
  • Hoa đăng chỉ tồn tại trong vòng 20 phút tính từ lúc thông báo xuất hiện.