Thời gian & điều kiện tham gia


 • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 3 đợt (xem thêm tại bài viết thời gian hoạt động)
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên, có 3 điểm Uy danh và 3 vạn lượng.
 • NPC tham gia: Xuân Phong Thần Sứ tại thành Biện Kinh (220/190)Hướng dẫn tham gia


 • Quý đồng đạo đến gặp Xuân Phong Thần Sứ để báo danh lên Xuân Phong đảo. Sau khi kiểm tra xong 10 phút đầu tiên là thời gian chờ để các đối thủ khác báo danh, 30 phút tiếp theo là thời gian chiến đấu.
 • Nhiệm vụ của quý đồng đạo là phải sống sót, đánh bại các NPC trên đảo, người chơi khác và mở rương kho báu bên trong có chứa phần thưởng lớn từ đảo chủ.

Xuân Phong đảo

Phần thưởng khi tham gia hoạt động


 • Mở rương thành công bạn sẽ nhận được Uy danh, điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy.
 • Tiêu diệt NPC trên đảo được điểm kinh nghiệm, tiêu diệt người chơi được điểm tích lũy.
 • 10 người chơi có số điểm tích lũy cao nhất nằm trong bảng xếp hạng sau trận chiến sẽ có cơ hội nhận được trang bị Hoàng Kim, Uy danh và điểm kinh nghiệm.


Một số lưu ý khi tham gia hoạt động


 • Không giới hạn số lượng tham gia trong ngày.
 • Người chơi chết quá 5 lần lập tức bị loại khỏi Xuân Phong đảo.
 • Mỗi người chơi sẽ có 2 lần nhận hỗ trợ dược phẩm từ Xuân Phong Thần Y.
 • Bảng xếp hạng chỉ tính trận chiến trước đó, đến trận tiếp theo sẽ tính lại từ đầu.