tôi bị khoá một lúc 2acc màk không biết lido gì ... khoá LOẠI ổ khoá nào rất cần admin trả lời và hướng dẫn