Huyền tinh khoáng thạch

Cách có được Huyền Tinh Khoáng Thạch:
 • Phần thưởng nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Đổi bằng điểm tích lũy tống kim.
 • Đánh quái bên bờ bắc Phong Lăng Độ rơi ra (đi thuyền qua).
 • Nhẫn, Ngọc bội (hương nang), hộ thân phù (hạng liên) và 1000 lượng để hợp thành tại thợ rèn ở Phượng TườngTương Dương .

Cách chế tạo Huyền Tinh Khoáng Thạch:
 • Để có thể thực hiện tất cả các bước chế tạo trang bị Huyền Tinh, nhân sĩ cần đến gặp Thợ Rèn tại các thành thị, thôn trấn. Chọn dòng “Chế Tạo”“Bắt đầu chế tạo”


 • Chọn vào Tinh Luyện, sau đó chọn “Luyện Huyền Tinh Khoáng Thạch”


 • Cho nguyên liệu vào 3 ô: Nhẫn, Dây Chuyền, Ngọc Bội
  Chọn nút “Tinh Luyện” , nếu thành công bạn sẽ nhận được đá Huyền Tinh (tùy theo giá trị các thuộc tính của nguyên liệu mà có được đá cấp cao hay không). Nếu thất bại, bạn sẽ mất 1000 lượng và tất cả các nguyên liệu


 • Để thăng cấp đá Huyền Tinh: Bạn cần 3 viên đá cùng cấp. Trong mục “Tinh Luyện”, bạn chọn “Thăng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch”“Tinh Luyện”
  Nếu thành công sẽ nhận được 1 viên đá cấp cao hơn 1 cấp, nếu thất bại sẽ mất 1 viên đá nguyên liệu.
Hút thuộc tính trang bị

Muốn hút thuộc tính của 1 trang bị cần các nguyên liệu sau:
 • Trang bị xanh: bao gồm áo, nón, găng tay, thắt lưng, vũ khí, giầy.
 • Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao, khả năng đạt được đá ma thuật cấp càng cao.
 • Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ đại … Phụ liệu càng nhiều sẽ có cơ hội nhận được đá ma thuật cấp cao.
 • Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu và trang bị xanh, sắp xếp vàp các vị trí thích hợp và chọn nút “Nâng cấp”.Hình ảnh
Tên khoáng thạch
Công dụng
Chú thích
Huyền Thiết Nguyên Khoáng Nguyên Liệu để hút thuộc tính hiện 1 (dòng 1) Không mang thuộc tính
Khổng tước nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính dòng ẩn 1 (dòng 2) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma